Εκκλησίες και Μοναστήρια της Σκιάθου

Παρά το μικρό της μέγεθος, η Σκιάθος έχει πάνω από 50 εκκλησίες (και μοναστήρια). Αυτό μαρτυρά ότι οι κάτοικοι ήταν και εξακολουθούν να είναι πολύ θρήσκοι. Οι παλαιότερες εκκλησίες χτίστηκαν περίπου το δέκατο έβδομο αιώνα και είναι διαθέσιμες για τους προσκυνητές ή τους τουρίστες.
Όλοι οι ναοί του νησιού είναι ορθόδοξοι και δεν υπάρχουν καθολικοί ναοί ή τζαμιά.

Tags: