Σύλλογος Γυναικών


Ο Σύλλογος Γυναικών Σκιάθου ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1984 με σκοπό:

1) Να ενώσει όλες τις γυναίκες της Σκιάθου και μαζί να εντοπίσουν, να διεκδικήσουν και να λύσουν τα ιδιαίτερα προβλήματά τους, αλλά και να συμβάλλουν στην επίλυση και των γενικότερων τοπικών προβλημάτων.

2) Να βοηθήσει στην ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών και γενικότερα των κατοίκων της Σκιάθου.

3) Να προωθήσει τη μελέτη, τη διάσωση, την προβολή και αξιοποίηση του τοπικού πολιτισμού (λαϊκή παράδοση, πολιτιστική κληρονομιά, σύγχρονη δημιουργία) καθώς και τη δημιουργία διαύλων σύνδεσης των Σκιαθιτών με το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι.

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με διάφορες ομιλίες και προβολές ταινιών,πολιτιστικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές, λειτουργία λαογραφικής έκθεσης, όπου διατίθενται παραδοσιακά χειροποίητα γλυκά, αναβίωση εθίμων, , έκδοση βιβλίου και ετήσιων ημερολογίων με λαογραφικό και φυσιολατρικό περιεχόμενο και δημιουργία και διατήρηση χορευτικού συγκροτήματος παραδοσιακών χορών.