Πράσινη Αλεπού της Σκιάθου


Μη κερδοσκοπική κίνηση με θέμα την ανακύκλωση. Λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2010 και διοργανώνει τακτικά κινήσεις που βοηθούν να κάνουμε τον την Σκιάθο και τον κόσμο λίγο πιο πράσινο.